10% van commisies naar het WNF

10% van commisies naar het WNF

Voor een deel wordt de tijd die ik besteed aan de diverse content en ideeën op deze website vergoed door middel van commissies.

Ik heb besloten om 10% van de ontvangen commissie  vanaf 1 augustus 2020 te doneren aan een goed doel, en als dieren en planten liefhebber, heb ik gekozen voor het Wereld Natuur Fonds.

Op die manier probeer ik een bijdrage te leveren aan het doorgeven van deze planeet, met behoud van zoveel mogelijk soorten van leven.

jaguar

De Jaguar moet beschermd worden.

Wat is er aan de hand?

In onze wereld wordt 28% van plant- en diersoorten bedreigd.

Wat is de Rode Lijst?

De IUCN Rode Lijst is een uitgebreide informatiebron over bedreigingen, ecologische kenmerken en leefgebieden van dier- en plantensoorten.

De lijst benoemt ook beschermingsmaatregelen die genomen kunnen worden om uitsterving tegen te gaan of te voorkomen.

De Rode Lijst wordt samengesteld door deskundigen van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) waar WWF ook lid van is.

Deze deskundigen doen onderzoek naar de status van dier- en plantensoorten.

De Rode Lijst Index (RLI) is gebaseerd op de IUCN Rode Lijst en geeft aan hoe het ervoor staat met soorten.

De RLI wordt niet alleen door overheden, maar ook door de Verenigde Naties als graadmeter gebruikt.

Door stropers, illegale handel in dieren, het verdwijnen van leefgebied en door mens-dier conflicten kome  er steeds meer dieren met zorgwekkende status op de ‘Rode Lijst’ van IUCN te staan.

WWF focust op een aantal soorten uit deze lijst.

Door deze dieren en hun leefgebied te beschermen profiteren alle andere dieren die in hetzelfde gebied leven, daarvan mee.

Zie voor meer informatie: Naar het Wereld Natuur Fonds